[ Webhosting profitux.cz ]

Přejít na Spawec Animax

HC Chemopetrol Litvínov  SK Slavia Praha

České právo

Mezinárodní právo

My - obyčejní lidé přijdeme do styku prakticky pouze s mezinárodním právem soukromým (s mezinárodním právem veřejným se totiž kope trochu vyšší liga, páč upravuje vztahy mezi státy). Ale může se stát, že třeba kupujete nemovitost v zahraničí, berete si za manžela cizince, či jen z dlouhé chvíle chcete na dovolené v Chorvatsku napsat závěť. Pak ve všech těchto příkladech vstupujete do rajónu mezinárodního práva soukromého. Není tedy od věci něco o něm vědět;)

Mezinárodní právo soukromé - teorie

Mezinárodní právo soukromé se obecně definuje jako "soubor právních norem, které výlučně upravují soukromoprávní vztahy (to znamená vztahy práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního) s mezinárodním prvkem, včetně právních norem upravujících postup soudů a jiných orgánů a účastníků, případně i jiných osob, a vztahy mezi nimi vznikající v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní prvek"

Mezinárodní právo soukromé - praxe

Na tomto místě nabízím k nahlédnutí zajímavá soudní rozhodnutí z oblasti mezinárodního práva soukromého.

Mezinárodní právo veřejné

Mezinárodní právo veřejné "upravuje vztahy mezi státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva".