[ Webhosting profitux.cz ]

Přejít na Spawec Animax

HC Chemopetrol Litvínov  SK Slavia Praha

České právo

Od 1.1.2014 byla zrušena daň dědická

Po 23 letech u nás přestal platit zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Byl zrušen (resp. zlikvidován) na základě § 58 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a zřejmě "pro sichr" ještě duplicitně čl. LXIV zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Způsob derogace (zrušení) tohoto zákona tak poněkud připomíná scénu z kdejakého béčkového hororu, při níž vyděšený lidský protagonista v zoufalství opakovaně najíždí několikatunovým vozem na již značně neforemné torzo padlé příšery, která ne a ne zdechnout.

Jak už to však bývá, Monstrum přes veškerou snahu opět povstane. V tomto případě byla úprava daně darovací přesunuta do dalšího 23-letého předpisu, totiž zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP). Jednu z pomyslných tří hlav tak monstrum ztratilo, když daň dědická již v České republice nestraší, neboť příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu (coby další novinky zavedené NOZ) jsou nově v § 4a) ZDP od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Osvobození bude platit i pro právnické osoby, které nejsou neziskovou organizací (ty už osvobozené od této daně byly).