[ Webhosting profitux.cz ]

Přejít na Spawec Animax

HC Chemopetrol Litvínov  SK Slavia Praha

České právo

Judikatura

Nechme nyní stranou málo sofistikované úvahy o tom, že Česká republika není precedentální stát, za situace, kdy právní praxe naprosto věrně odráží princip, že „ve sporu uspěje ten, kdo dohledá lepší judikát“. (JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M., advokát a rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE)

Pěkným citátem otevírám rubriku tohoto webu, monitorující rozhodování české justice. Tuto rubriku věnuji české justici jako výživnou připomínku jejích nedostatků, zabedněnosti, přehmatů a omylů (slovo stupidita je někdy báječně výstižné), ale rovněž jejích vítězství, která se rovněž v soudních síních udávají.

Každému je snad jasné, že česká justice nefunguje tak, jak by měla. Soudní řízení probíhá podle pevně daných a vysoce formalizovaných detailních pravidel, které vedou k průtahům v řízení. Odměna soudců se nijak neodvíjí od spokojenosti "spotřebitelů" s jejich službami. Jinak řečeno, soudci nemají žádné ekonomické pobídky k tomu, aby rozhodovali dostatečně rychle a kvalitně, resp. jejich peněžní odměna není závislá na rychlosti a kvalitě jimi odváděné práce. A jsou soudci a soudkyně vynikající a také úděsní.